Pomoc

Najczęściej zadawane pytanie i odpowiedzi

 

Jaki jest wpływ klimatyzacji na zdrowie?

Zanieczyszczone powietrze w pomieszczeniu może wpłynąć niekorzystnie na zdrowie, czego skutki mogą być odczuwalne od razu bądź po pewnym czasie. Klimatyzacja jest w stanie im zapobiec lub je osłabić. Energooszczędne technologie budowania domów i budynków zaburzyły naturalną wentylację świeżego powietrza, co w najgorszym przypadku prowadzi do syndromu chorego budynku. Zlikwidowanie wentylacji budynku pozwala zmniejszyć koszty jego ogrzania lub ochłodzenia. Jednak oznacza to jednocześnie utrzymanie wysokiego poziomu wilgotności w pomieszczeniu z powodu codziennej recyrkulacji tego samego powietrza i znajdujących się w nim zanieczyszczeń jak kurz, dym, bakterie, wirusy, pleśń, grzyby i gazy.

Stężenie zanieczyszczeń powietrza w pomieszczeniu można zmniejszyć za pomocą wentylacji, filtrowania i kontroli wilgotności. Klimatyzacja daje takie możliwości. Każde urządzenie klimatyzacyjne posiada filtr. Rodzaj filtra zależy od systemu. Warto pamiętać iż wydajność filtra mierzona jest procentową skutecznością zatrzymywania cząstek zanieczyszczeń.


 

Ile energii elektrycznej zużywa klimatyzacja i ile za to zapłacę?

Niestety nie da się jednoznacznie określić ile system klimatyzacji będzie pobierał energii elektrycznej w ciągu roku czy w skali miesiąca. Zależy to od wielu czynników. Po pierwsze: Od mocy urządzenia, Od warunków środowiskowych (w której przyjdzie jej pracować), Od temperatury którą musi „pokonać” czyli o ile stopni musi schłodzić powietrzę w danym pomieszczeniu w stosunku do temperatury zewnętrznej. Zużycie prądu zależy także przede wszystkim od jakości i klasy energetycznej urządzenia oraz od sposobu jej użytkowania – jak często będzie uruchamiana i jak długo będzie pracować.

Nie da się jednoznacznie oszacować kosztów. Wszystko zależy od indywidualnych czynników. Można jedynie pokusić się o wyliczenie przybliżonego zużycia i kosztów. Wpierw należy odczytać z katalogu wartość mocy jaką pobiera np. podczas chłodzenia. Prosty przykład: Z katalogu odczytałam, że klimatyzator pobiera 866W=0,866kW (chłodzenie). Klimatyzator pracuje u mnie przez 6h dziennie. W ciągu doby klimatyzator pobiera:0,866kW * 6h/dzień=5,196kWh/dzień

Za dzień pracy klimatyzatora zapłacę: 5,196kWh/dzień * 0,5210zł/kWh=2,70zł/dzień W ciągu miesiąca klimatyzator używam przez 20 dni, zatem mój miesięczny koszt używania klimatyzatora wyniesie: 2,70zł/dzień*20dni/miesiąc=54,00zł/miesiąc Koszty energii zawarte w tym wyliczeniu to przeciętna stawka operatora energetycznego.

Koszta można obniżyć stosując sprężarkę inverterową. Zapytaj nas o taki klimatyzator. Zadzwoń!


 

 

Co to jest Rekuperator?

Jest to wymiennik ciepła, czyli urządzenie, które wymienia i przekazuje ciepło ze zużytego, wypływającego z pomieszczenia powietrza do zimnego napływającego z zewnątrz. Najważniejszym zadaniem każdego rekuperatora jest maksymalne wykorzystanie oddawanej na zewnątrz budynku energii cieplnej, w celu nagrzania napływającego z zewnątrz, zimnego powietrza. Prowadzi to do znacznych oszczędności w kosztach eksploatacyjnych budynku, szczególnie w jego ogrzewaniu.


Czym jest Centrala wentylacyjna?

Centrala wentylacyjna to urządzenie zapewniające mechaniczną wymianę powietrza w pomieszczeniach. Usuwane jest powietrze zużyte i dostarczane świeże o odpowiednich parametrach. Zużyte powietrze transportowane jest z pomieszczeń systemem kanałów do centrali wentylacyjnej, a następnie po filtracji, wyrzucane jest przez kanał wylotowy. Świeże powietrze zasysane jest przez czerpnię do kanału wlotowego gdzie zostaje odfiltrowane i doprowadzane do wentylowanych pomieszczeń.
Jakie są skutki złej wentylacji?

Widoczne skutki złej wentylacji w Twoim pomieszczeniu/domu/biurze/sklepie:

  • • grzyb i pleśń w pomieszczeniach
  • • zaparowane szyby w oknach
  • • skroplona para wodna na chłodnych powierzchniach i przedmiotach
  • • nawiew powietrza przez kratki wywiewne w kuchni lub łazience
  • • pęcznienie drewnianych mebli lub podłóg niewidoczne:
  • • złe samopoczucie: bóle i zawroty głowy, zmęczenie, uczulenia, alergie
  • • niszczenie konstrukcji budynku poprzez wnikanie wilgoci do ścian, czego skutkiem jest ich destrukcja